TL Fastighetsbesiktning

KÖP HUS MED ÖPPNA ÖGON

Använd alltid din egen besiktningsman som du själv valt.

Låt en oberoende professionell besiktningsman kontrollera huset innan du köper det.

Byggtekniska brister,fukt/mögel och skador, där kan jag hjälpa dig med mina kunskaper och ge dig ett gediget beslutsunderlag inför ditt husköp.

Enligt Jordabalken har ni som köpare en undersökningsplikt, därför är det EXTRA VIKTIGT att besikta ditt hus av en besiktningsman som du själv valt.

Som oberoende besiktningsman utan avtal med någon mäklare arbetar jag enbart för dig och ditt bästa.

Har du funderingar och frågor vad en husbesiktning / överlåtelsebesiktning enligt jordabalken är, kontakta mig.

Tomas Lundin

Av RISE Certifierad SBR Besiktningsman